Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet

 

 

Dobrodošli na Poljoprivredni fakultet

Univerziteta u Beogradu
i
Institut za Poljoprivrednu tehniku!

 

 

Pozdravljamo Vas na sajtu Instituta za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu!

Ovde, najpre možete naći sve potrebne informacije o Institutu za poljoprivrednu tehniku, njegovoj strukturi, delatnostima u smislu naučno-istraživačkog rada, laboratorijama, projektima i saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, regionu, Evropi i Svetu i saradnji sa privredom.

Na sajtu se nalaze i osnovne informacije za buduće studente koje se tiču kurikuluma za osnovne, master i doktorske studije koje izvodi Institut za poljoprivrednu tehniku, opisi obaveznih i izbornih predmeta na sva tri nivoa studija kao i zanimljivosti iz pojedinih obrazovno-naučnih oblasti koje se tiču primene tehničkih sistema u poljoprivredi.

 

 

Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet

Institut za poljoprivrednu tehniku

Nemanjina 6, 11080, Beograd - Zemun Srbija

Tel.: +381 11 2199 621

+381 11 2615-315/ 3451

Fax: +381 11 3163317

E-mail: insageng@agrif.bg.ac.rs

Web site: www.pt.agrif.bg.ac.rs

 

Kontakt

Copyright 2018 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja