Važni datumi

To contact us:

 

KONKURSNI ROKOVI

 

PRVI KONKURSNI ROK

 

– Prijavljivanje kandidata: 20, 21. i 22. juna 2018. godine od 09.00 do 13.00 časova;

– Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i podnošenje prigovora (ukoliko je došlo do greške): 25. juna 2018. godine;

– Polaganje prijemnog ispita: 27. i 28. juna 2018. godine, prema rasporedu;

– Objavljivanje rezultata sa prijemnog i preliminarne rang liste: 30. juna 2018. godine;

– Primedbe se primaju 02. jula 2018. godine, do 14.00 časova. Ukoliko ne bude primedaba na preliminarne rang liste, one će se smatrati konačnim.

UPIS će se obaviti 10, 11. i 12. jula 2018. godine, od 9.00 do 13.00 časova, prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

Phone: +381 11 2199 621

+381 11 2615-315/ 3451

Fax: +381 11 3163317

E-mail: isae@agrif.bg.ac.rs

Web site: www.pt.agrif.bg.ac.rs

 

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja