Zašto studirati Poljoprivrednu tehniku?

Kontakt

Zašto studirati Poljoprivrednu tehniku?

 

Osnovna svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka koji poseduju širok spektar inženjrskih znanja za direktno uključivanje u različite grane i oblike poljoprivredne proizvodnje. Po završetku studija na smeru za Poljoprivrednu tehniku, student poseduje osnovna znanja iz oblasti:

 matematičkih, informatičkih i statističkih disciplina;

 procesne tehnike ;

 organizaciono ekonomskih disciplina;

 poznavanje poljoprivredne tehnike: konstrukcija mašina, uređaja i sistema u oblasti ratarske, voćarsko-vinogradarske, stočarske proizvodnje, transporta i skladištenja;

 eksploatacije poljoprivrene tehnike

 gradnje poljoprivrednih proizvodnih objekata sa stanovišta njihove racionalne eksploatacije;

 racionalnog korišćenje svih oblika energije u poljoprivredi;

 organizacije nabavke i prodaje poljoprivredne tehnike.

 skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda.

 

Prioriteti studijskog programa u budućnosti su obrazovanje kadrova koji će doprineti poboljšanju rentabilnosti poljoprivredne proizvodnje, poboljšanju kvaliteta i garantovanju bezbednosti poljoprivrednih proizvoda, staranju da se očuva životna sredina za buduće generacije, pospešivanju razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje i sveobuhvatnom unapređenju uloge poljoprivredne tehnike u ruralnom razvoju našeg društva. Program studija iz oblasti poljoprivredne tehnike pruža sva potrebna znanja i veštine koja su neophodna za kreativni i inovativni rad za primenu svaremenih rešenja poljoprivredne tehnike.

 

Mogućnost zaposlenja?

 

Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: proizvodnjom poljoprivredne tehnike; proizvodnjom i preradom stočne hrane, zatim u poljoprivrednim kompanijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji; inspekciji, trgovini poljoprivrednom tehnikom i poljoprivrednim proizvodima, edukaciji (srednje obrazovanje), očuvanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta od zagađenja, nauci i tehnološkom razvoju.

Copyright 2013 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

Tel.: +381 11 2199 621

+381 11 2615-315/ 3451

Fax: +381 11 3163317

E-mail: insageng@agrif.bg.ac.rs

Web site: www.pt.agrif.bg.ac.rs

Prof. dr Rajko Miodragović, direktor

Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet

Institut za poljoprivrednu tehniku

Nemanjina 6, 11080, Beograd - Zemun Srbija

E-mail: rajkom@agrif.bg.ac.rs

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja